Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəw˧˧ zṳŋ˨˩tiəw˧˥ juŋ˧˧tiəw˧˧ juŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəw˧˥ ɟuŋ˧˧tiəw˧˥˧ ɟuŋ˧˧

Động từ sửa

tiêu dùng

  1. Dùng của cải, vật chất để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất.
    Nhu cầu tiêu dùng.
    Tiêu dùng cho sản xuất.
    Hàng tiêu dùng.

Tham khảo sửa