Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨə˧˥ ɗɨ̰ʔŋ˨˩ʨɨ̰ə˩˧ ɗɨ̰ŋ˨˨ʨɨə˧˥ ɗɨŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɨə˩˩ ɗɨŋ˨˨ʨɨə˩˩ ɗɨ̰ŋ˨˨ʨɨ̰ə˩˧ ɗɨ̰ŋ˨˨

Động từ

sửa

chứa đựng

  1. Giữ ở trong.
    Cuốn sách chứa đựng nhiều bài học quý giá.

Tham khảo

sửa