Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəj˧˧tʰəj˧˥tʰəj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəj˧˥tʰəj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thây

  1. Xác người.
    Chết phơi thây.
    Vùi thây quân thù.
  2. Đgt., khng. (kết hợp hạn chế, thường đi sau kệ) Để mặc, muốn ra sao thì ra.
    Khuyên mãi không nghe thì. (kệ) thây nó.

Dịch sửa

Tham khảo sửa