Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
thé
/te/
thés
/te/

thé /te/

 1. Chè, trà.
  Plantation de thé — đồn điền chè
  Une boîte de thé — một bao chè
  Thé de fleur — chè hột, chè nụ
  Boire du thé — uống nước trà
 2. Tiệc trà.
  Être invité à un thé — được mời dự một tiệc trà
  thé du Mexique — cây dầu giun
  thé du Paraguay — cây nhựa tuồi Pa-ra-goay

Tham khảo

sửa