Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̰j˧˩˧tʰaj˧˩˨tʰaj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaj˧˩tʰa̰ʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

thảy

  1. Tất cả.
    Hết thảy mọi người đều phấn khởi.
    Thảy đều kinh ngạc.

Dịch sửa

Tham khảo sửa