Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈti]

Danh từSửa đổi

tea /ˈti/

 1. Cây chè.
 2. Chè, trà; nước chè, nước trà.
  to drink tea — uống trà
  weak tea — trà loãng
  strong tea — trà đậm
 3. Tiệc trà, bữa trà.

Thành ngữSửa đổi

Nội động từSửa đổi

tea nội động từ /ˈti/

 1. Uống trà.

Ngoại động từSửa đổi

tea ngoại động từ /ˈti/

 1. Mời uống trà.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi