Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

teas

  1. Động từ tea chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi