Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨək˧˥ ʨa̤ː˨˩nɨə̰k˩˧ tʂaː˧˧nɨək˧˥ tʂaː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨək˩˩ tʂaː˧˧nɨə̰k˩˧ tʂaː˧˧

Danh từ sửa

nước trà

  1. Xem trà

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)