Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈswɑː.ˌloʊ]

Danh từSửa đổi

swallow /ˈswɑː.ˌloʊ/

 1. (Động vật học) Chim nhạn.

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

swallow /ˈswɑː.ˌloʊ/

 1. Sự nuốt.
 2. Miếng, ngụm.
 3. Cổ họng.

Ngoại động từSửa đổi

swallow ngoại động từ /ˈswɑː.ˌloʊ/

 1. Nuốt (thức ăn).
 2. Nuốt, chịu đựng.
  to swallow one's anger — nuốt giận
  to swallow an affront — chịu nhục
 3. Nuốt, rút (lời).
  to swallow one's words — nuốt lời
 4. Cả tin, tin ngay.
  he will swallow anything you tell him — anh nói gì hắn cũng tin

Thành ngữSửa đổi

 • the expenses more than swallow up the earnings: Thu chẳng đủ chi.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi