Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ nen˧˧laːm˧˧ nen˧˥laːm˨˩ nəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ nen˧˥laːm˧˧ nen˧˥˧

Động từ

sửa

làm nên

  1. Trở thành ngườidanh vọng.
  2. Trở thành.
    Làm nên giàu có.

Tham khảo

sửa