Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /spɔɹts/ (Mỹ), /spɔːts/ (Anh), /spo(ː)ɹts/ (những giọng không rhotic mà không gộp horse với hoarse), /spoəts/ (những giọng rhotic mà không gộp horse với hoarse)

Từ nguyênSửa đổi

Danh từSửa đổi

sports số nhiều

 1. (  Mỹ) Thể thao.
  intervarsity sports — cuộc thi thể thao giữa các trường đại học
  athletic sports — điền kinh, cuộc thi điền kinh
 2. Dạng số nhiều của sport

Đồng nghĩaSửa đổi

thể thao

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Động từSửa đổi

sports

 1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của sport


Chia động từSửa đổi

Động từSửa đổi

sports

 1. (Mỉa mai) Chơi thể thao.

Chia động từSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
sport
spɔʁ
sports
spɔʁ

sports số nhiều

 1. Dạng số nhiều của sport

Tiếng LatviaSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Danh từSửa đổi

sports

 1. Thể thao.
 2. Cuộc giải trí, cuộc vui chơi ngoài trời (đi săn, đi câu...).

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tiếng Thụy ĐiểnSửa đổi

Động từSửa đổi

sports

 1. Động danh từ bị động của spörja