Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lḭ̈ʔk˨˩ sɨ̰ʔ˨˩lḭ̈t˨˨ ʂɨ̰˨˨lɨt˨˩˨ ʂɨ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lïk˨˨ ʂɨ˨˨lḭ̈k˨˨ ʂɨ̰˨˨

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

lịch sự

  1. (vắn tắt của) Sự lịch thiệp.

Tham khảo sửa