Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
soʔo˧˥ sa̤ːŋ˨˩ʂo˧˩˨ ʂaːŋ˧˧ʂo˨˩˦ ʂaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂo̰˩˧ ʂaːŋ˧˧ʂo˧˩ ʂaːŋ˧˧ʂo̰˨˨ ʂaːŋ˧˧

Tính từ sửa

sỗ sàng

  1. Tỏ ra thiếu lịch sự một cách trắng trợn đến mức thô lỗ.
    Ăn nói sỗ sàng.
    Cái nhìn sỗ sàng.
    Đôi trai gái đùa nhau sỗ sàng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa