Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sṵʔ˨˩ʂṵ˨˨ʂu˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂu˨˨ʂṵ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

sụ

  1. Ph. Lắm, nhiều.
    To sụ.
    Giàu sụ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Turk Khorasan sửa

Danh từ sửa

sụ

  1. nước.