Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sṵʔ˨˩ʂṵ˨˨ʂu˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂu˨˨ʂṵ˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

sụ

  1. Ph. Lắm, nhiều.
    To sụ.
    Giàu sụ.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Turk Khorasan Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

sụ

  1. nước.