Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
su˧˥ʂṵ˩˧ʂu˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂu˩˩ʂṵ˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

  1. (Thực vật học) Loài câyvùng bùn lầy ven biển, hạt mọc rễ khi quả còn ở trên cây.
    Bãi ở vùng.
    Cà-mau.

Động từ Sửa đổi

  1. (Đph) Nhào với nước.
    bột làm bánh.

Tham khảo Sửa đổi