Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
su˧˥ʂṵ˩˧ʂu˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂu˩˩ʂṵ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. (Thực vật học) Loài câyvùng bùn lầy ven biển, hạt mọc rễ khi quả còn ở trên cây.
    Bãi ở khu vực.
    Cà-mau.

Động từ sửa

  1. (Đph) Nhào với nước.
    bột làm bánh.

Tham khảo sửa