Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ ɗwa̤ːn˨˩ʂɨ˧˥ ɗwaːŋ˧˧ʂɨ˧˧ ɗwaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˧˥ ɗwan˧˧ʂɨ˧˥˧ ɗwan˧˧

Từ tương tự

sửa

Định nghĩa

sửa

sư đoàn

  1. Tổ chức quân đội Việt Nam gồmtừ ba trung đoàn trở lên.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa