Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwɛ̰ʔt˨˩kwɛ̰k˨˨wɛk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwɛt˨˨kwɛ̰t˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

quẹt

  1. (Kết hợp hạn chế) Như quệt.
    Quẹt diêm.
    Quẹt nước mắt.
    Quẹt mực lên giấy.

Tham khảo sửa