Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwɛw˧˥kwɛ̰w˩˧wɛw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwɛw˩˩kwɛ̰w˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

quéo

  1. Loài cây cùng họ với xoài quả nhỏ hơn và không ngọt bằng quả xoài.

Tham khảo sửa