Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

nominate ngoại động từ /ˈnɑː.mə.ˌneɪt/

  1. Chỉ định, chọn, bổ nhiệm.
    to nominate someone to (for) a post — chỉ định (bổ nhiệm) ai giữ một chức vụ
  2. Giới thiệu, cử.

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi