Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ho̰ʔj˨˩ ŋḭʔ˨˩ho̰j˨˨ ŋḭ˨˨hoj˨˩˨ ŋi˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hoj˨˨ ŋi˨˨ho̰j˨˨ ŋḭ˨˨

Từ nguyênSửa đổi

Nghị: bàn bạc

Danh từSửa đổi

hội nghị

  1. Cuộc họp quan trọng để bàn những vấn đề lớn.
    Hội nghị đã tiến hành dưới sự chủ toạ của.
    Hồ.
    Chủ tịch (Trường Chinh)

Tham khảoSửa đổi