Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲə̰ʔn˨˩ ɓiət˧˥ɲə̰ŋ˨˨ ɓiə̰k˩˧ɲəŋ˨˩˨ ɓiək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲən˨˨ ɓiət˩˩ɲə̰n˨˨ ɓiət˩˩ɲə̰n˨˨ ɓiə̰t˩˧

Động từ sửa

nhận biết

  1. Hiểu được.
    Nhận biết lẽ phải.

Tham khảo sửa