Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɨʔɨ˧˥ŋɨ˧˩˨ŋɨ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɨ̰˩˧ŋɨ˧˩ŋɨ̰˨˨

U

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

ngữ

  1. Chừng mực.
    Chi tiêu có ngữ.
  2. Người thuộc hạng đáng khinh.
    Ngữ ấy làm ăn gì được.

Tham khảo Sửa đổi