Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋo˧˥ŋo̰˩˧ŋo˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋo˩˩ŋo̰˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

ngố

  1. Ngây dại (thtục).

Tham khảo Sửa đổi