Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɔ̰˧˩˧ŋɔ˧˩˨ŋɔ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɔ˧˩ŋɔ̰ʔ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ngỏ

 1. Nói mở cửa.
  Đêm qua ngỏ cửa chờ ai. (ca dao)
 2. Tỏ lời.
  Sự lòng ngỏ với băng nhân (Truyện Kiều)
 3. Cho biết.
  Gặp đây xin ngỏ tính danh cho tường (Bích câu kỳ ngộ)
 4. Tt, trgt.
 5. Không đóng kín.
  Cửa.
 6. Để mọi người biết.
  Đăng trên báo một bức thư ngỏ.

Tham khảo sửa