Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɔ̰ʔ˨˩ŋɔ̰˨˨ŋɔ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɔ˨˨ŋɔ̰˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

ngọ

 1. Chi thứ bảy trong mười hai chi.
  Năm ngọ.
  Tuổi ngọ.

Tính từ

sửa

ngọ

 1. Giữa trưa.
  Ăn lúc đúng ngọ..
  Giờ ngọ..
  Giờ giữa trưa.

Tham khảo

sửa