Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣɔ̰ʔj˨˩ la̤ː˨˩ɣɔ̰j˨˨ laː˧˧ɣɔj˨˩˨ laː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣɔj˨˨ laː˧˧ɣɔ̰j˨˨ laː˧˧

Phó từ

sửa

gọi là

  1. Tạm là.
    Gọi là đắp điếm lấy người tử sinh (Truyện Kiều)
  2. Qua loa cho xong chuyện.
    Ăn gọi là.
    Làm gọi là.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa