Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣɔ̰ʔj˨˩ la̤ː˨˩ɣɔ̰j˨˨ laː˧˧ɣɔj˨˩˨ laː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣɔj˨˨ laː˧˧ɣɔ̰j˨˨ laː˧˧

Phó từ sửa

gọi là

  1. Tạm là.
    Gọi là đắp điếm lấy người tử sinh (Truyện Kiều)
  2. Qua loa cho xong chuyện.
    Ăn gọi là.
    Làm gọi là.

Dịch sửa

Tham khảo sửa