Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗen˧˥ mɨk˧˥ɗḛn˩˧ mɨ̰k˩˧ɗəːŋ˧˥ mɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗen˩˩ mɨk˩˩ɗḛn˩˧ mɨ̰k˩˧

Tính từ

sửa

đến mức

  1. là một từ diễn tả một cái gì đó đã đến cái mức báo hiệu một điều gì sắp xảy ra.
    Bạn ép tôi đến mức đó thì tôi sẽ phải làm vậy thôi.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)