Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɨə̰ʔŋ˨˩ŋɨə̰ŋ˨˨ŋɨəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɨəŋ˨˨ŋɨə̰ŋ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ngượng

  1. Hơi thẹn.
    Đi hỏi vợ việc gì mà ngượng.
  2. Cảm thấy không được thoải mái.
    Tay còn đau, nên viết còn ngượng.

Tham khảo sửa