Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨək˧˥ mat˧˥tʂɨə̰k˩˧ ma̰k˩˧tʂɨək˧˥ mak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɨək˩˩ mat˩˩tʂɨə̰k˩˧ ma̰t˩˧

Phó từ sửa

trước mắt

  1. Sờ sờ ai cũng trông thấy.
    Quyển sách ngay trước mắt mà cứ đi tìm.

Tính từ sửa

trước mắt

  1. Phải làm ngay.
    Nhiệm vụ trước mắt.

Dịch sửa

Tham khảo sửa