Xem mêtric.

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ tương tựSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Tính từSửa đổi

Cấp trung bình
metric

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

metric (không so sánh được)

 1. (Thuộc) mét, (thuộc) hệ mét.
  the metric system — hệ thống mét
 2. (Âm nhạc) Như metrical.
 3. (Toán học, vật lý học) Mêtric.
  metric geometry — hình học mêtric

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Danh từSửa đổi

metric (số nhiều metrics)

 1. Tiêu chuẩn để đánh giá; cái để đánh giá, cái để xét; thước đo.
 2. (Toán học) Mêtric ("tầm xa" giữa hai điểm trong một không gian mêtric).
 3. Viết tắt của hệ mét.

Đồng nghĩaSửa đổi

tiêu chuẩn để đánh giá

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

metric

 1. (Kỹ thuật) Đo hoặc phân tích dữ liệu thống kê về chất lượng hoặc hiệu lực của một quá trình.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng Bổ trợ Quốc tếSửa đổi

Tính từSửa đổi

metric

 1. (Thuộc) mét, (thuộc) hệ mét.