Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

metrics số nhiều dùng như số ít

  1. Môn vận luật.

Tham khảoSửa đổi