Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fən˧˧ tïk˧˥fəŋ˧˥ tḭ̈t˩˧fəŋ˧˧ tɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fən˧˥ tïk˩˩fən˧˥˧ tḭ̈k˩˧

Động từ sửa

phân tích

  1. Chia tách ra để giảng giải, nghiên cứu.
    Phân tích bài thơ.
    Phân tích tình hình.
    Phân tích rất hợp lí.
  2. Chia tách các thành phần ra khỏi hợp chất.
    Phân tích nước thành hi-đrô và ô-xi.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa