Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mṵʔj˨˩mṵj˨˨muj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muj˨˨mṵj˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

mụi

  1. Vụn vặt, còn thừa lại.
    Cỗ mụi.
    Xôi mụi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa