Tiếng Việt Sửa đổi

Tra từ bắt đầu bởi
ngh

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋə̤ː˨˩ŋəː˧˧ŋəː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋəː˧˧

Từ đồng âm Sửa đổi

Định nghĩa Sửa đổi

ngh

  1. Phụ âm kép trong tiếng Việt, dùng để ghi âm 33/. Dùng trước i, e và ê.