Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
meʔe˧˥me˧˩˨me˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mḛ˩˧me˧˩mḛ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

mễ tây

  1. Thứ ghế nhỏ, dài, thường dùng để phản.

Tham khảo sửa