Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̤n˨˩maŋ˧˧maŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
man˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

mằn

  1. Nắn cho xương sai khớp trở lại khớp .
  2. Gỡ xương hóc ở trong cuống họng ra.

Tham khảo sửa

Tiếng Nùng sửa

Danh từ sửa

mằn

  1. khoai.

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

mằn

  1. khoai, củ.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên