Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hawk˧˥ha̰wk˩˧hawk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hawk˩˩ha̰wk˩˧

}

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

hóc

  1. Vướng mắc cái gì.
    Hóc xương gà.
    Khóa hóc.

Tham khảo sửa