Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mən˧˥mə̰ŋ˩˧məŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mən˩˩mə̰n˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

mấn

  1. Váy.
  2. Xem Mũ mấn

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

mấn

  1. xám xanh.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên