Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mə̰n˧˩˧məŋ˧˩˨məŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mən˧˩mə̰ʔn˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

mẩn

  1. Như mần
    Rệp đốt mẩn cả lưng.

Tham khảo sửa