Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
faːp˧˥ lwə̰ʔt˨˩fa̰ːp˩˧ lwə̰k˨˨faːp˧˥ lwək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːp˩˩ lwət˨˨faːp˩˩ lwə̰t˨˨fa̰ːp˩˧ lwə̰t˨˨

Từ nguyên Sửa đổi

Luật: luật lệ

Danh từ Sửa đổi

pháp luật

  1. Điều khoản do cơ quan lập pháp đặt ra để quy định hành vi của mọi người dân trong quan hệ giữa người với người, giữa người với xã hội, và bắt buộc phải tuân theo.
    Buôn bán hàng thuốc đúng pháp luật hiện hành (Nguyễn Khải)

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi