Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɨ̰ʔ˨˩ɓɨ̰˨˨ɓɨ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɨ˨˨ɓɨ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

bự

  1. Trát dày phấn.
    Mặt bự phấn.
  2. Từ miền Nam có nghĩa to lớn.
    Trái thơm bự.
    Quyền hành bự.

Tham khảo sửa