Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̰ːʔm˨˩la̰ːm˨˨laːm˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˨˨la̰ːm˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

lạm

  1. Lấn quá giới hạn của mình, làm quá quyền hạn của mình.
    Tiêu lạm.
    Ăn lạm.
    Lạm bàn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa