Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán Sửa đổi

U+7980, 禀
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7980
祿
[U+797F]
CJK Unified Ideographs
[U+7981]

Tra cứu Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

  1. Trình, thưa.