Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈɪn.dʒɜː/
  Hoa Kỳ

Ngoại động từ sửa

injure ngoại động từ /ˈɪn.dʒɜː/

 1. Làm tổn thương, làm hại, làm bị thương.
 2. Xúc phạm.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɛ̃.ʒyʁ/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
injure
/ɛ̃.ʒyʁ/
injures
/ɛ̃.ʒyʁ/

injure gc /ɛ̃.ʒyʁ/

 1. Lời chửi rủa, lời lăng nhục.
  Accabler quelqu'un d’injures — chửi rủa ai
  Injure grave — (luật học, pháp lý) lời lăng nhục nặng
 2. (Văn học) Thiệt hại, điều thiệt thòi.
  Les injures de la vieillesse — những điều thiệt thòi của tuổi già
 3. (Từ cũ; nghĩa cũ) Sự bất công, sự đối xử bất công.
  Faire injure à quelqu'un — đối xử bất công với ai

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa