Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laŋ˧˧ ɲṵʔk˨˩laŋ˧˥ ɲṵk˨˨laŋ˧˧ ɲuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laŋ˧˥ ɲuk˨˨laŋ˧˥ ɲṵk˨˨laŋ˧˥˧ ɲṵk˨˨

Động từ sửa

lăng nhục

  1. Khinh rẻlàm nhục.

Dịch sửa

Tham khảo sửa