Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to̰n˧˩˧ tʰɨəŋ˧˧toŋ˧˩˨ tʰɨəŋ˧˥toŋ˨˩˦ tʰɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ton˧˩ tʰɨəŋ˧˥to̰ʔn˧˩ tʰɨəŋ˧˥˧

Động từ

sửa

tổn thương

  1. Hư hại, mất mát một phần, không còn được hoàn toàn nguyên vẹn như trước (thường nói về bộ phận của cơ thể hoặc về tình cảm con người).
    Não bị tổn thương.
    Làm tổn thương lòng tự trọng.
    Các tổn thương do bỏng gây ra.

Danh từ

sửa

tổn thương

  1. Sự hư hại.

Tham khảo

sửa