Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰiə̰ʔt˨˩ ha̰ːʔj˨˩tʰiə̰k˨˨ ha̰ːj˨˨tʰiək˨˩˨ haːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰiət˨˨ haːj˨˨tʰiə̰t˨˨ ha̰ːj˨˨

Tính từ Sửa đổi

thiệt hại

  1. (Hoặc d.) . Bị mất mát về người, về của cải vật chất hoặc tinh thần.
    Mùa màng bị thiệt hại vì trận bão.
    Hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.
    Bồi thường thiệt hại.

Tham khảo Sửa đổi