Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ ha̰ːʔj˨˩laːm˧˧ ha̰ːj˨˨laːm˨˩ haːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ haːj˨˨laːm˧˧ ha̰ːj˨˨

Động từ sửa

làm hại

  1. Làm tổn thương, chuyện không tốt đến ai đó.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa