Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣo̤j˨˩ɣoj˧˧ɣoj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣoj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

gồi

  1. Nắm lúa đã cắt, vừa một nắm tay.
  2. Như cọ.
    Nhà lợp lá gồi.

Tham khảo sửa