Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

ensemble /ɑːn.ˈsɑːm.bəl/

 1. Toàn bộ; ấn tượng chung.
 2. (Âm nhạc) Khúc đồng diễn; đồng diễn.
 3. (Sân khấu) Đoàn hát múa.
 4. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Bộ quần áo.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Phó từSửa đổi

ensemble /ɑ̃.sɑ̃bl/

 1. Cùng nhau.
  Vivre ensemble — sống cùng nhau
 2. Cùng một lúc, cùng.
  Ils ont commencé ensemble — họ cùng bắt đầu
  aller ensemble — hợp nhau, xứng với nhau, tương xứng (đồ đạc)
  être bien ensemble — thân nhau
  être mal ensemble — lục đục, bất hòa

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
ensemble
/ɑ̃.sɑ̃bl/
ensembles
/ɑ̃.sɑ̃bl/

ensemble /ɑ̃.sɑ̃bl/

 1. Toàn bộ, tập hợp.
  Ensemble des élèves — toàn bộ học sinh
  Théorie des ensembles — (toán học) lý thuyết tập hơn
 2. Bộ, tổng hợp thể.
  Ensemble mobilier — bộ đồ gỗ
  Un ensemble architectural — một tổng thể kiến trúc
 3. Bộ quần áo nữ.
 4. Đoàn hát múa; đồng diễn.
 5. (Từ cũ, nghĩa cũ) Sự phối hợp, sự hài hòa.
  Tableau qui manque d’ensemble — bức tranh thiếu hài hòa

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi